Betingelser

Betingelser

For å kunne melde på en deltaker i Blefjells Beste må man ha fylt 18 år. Innsending av påmelding innebærer at man samtykker i å ha lest og forstått løpets betingelser.

 

Generelle betingelser:

 

Man deltar i Blefjells Beste på eget ansvar og egen risiko. Arrangør fraskriver seg ethvert ansvar for utgifter som måtte oppstå hvis en deltaker utsettes for skade, sykdom eller andre forhold.

 

Deltaker plikter å sette seg inn i all skriftlig informasjon gitt av arrangør.

 

Deltaker plikter å rette seg etter beskjeder gitt av arrangør.

 

Dersom en annen deltaker kommer i en nødsituasjon plikter deltaker å hjelpe til etter beste evne og å melde fra til arrangør.

 

Deltaker plikter å følge den angitte løpstraseen.

 

Deltaker må ikke etterlate søppel av noe slag langs løypa.

 

Deltakers navn, klubbtilhørighet, nasjonalitet, og fødselsår kan publiseres i resultatlister og deltakerlister.

 

Det kan bli tatt bilder av deltaker under arrangementet. Disse bildene kan legges ut på arrangementets webside og facebook-side.

 

Det refunderes ikke startavgift til påmeldt deltaker som er forhindret fra å stille til start.

 

Ved avlysning refunderes 50% av startavgiften.

 

Spesielle betingelser for Tusse-løypa og Troll-løypa:

 

For å kunne delta i Troll-løypa må man ha fylt 18 år pr. 01.01. For Tusse-løypa må man ha fylt 15 år pr. 01.01 for å kunne delta alene, men barn under 15 år kan delta i følge med en voksen.

 

Deltaker må lagre arrangørens telefonnummer +47 95134742 på mobiltelefonen som bringes med under løpet.

 

Deltaker må være innforstått med at løpet går i krevende skogs- og fjellterreng.

 

Deltaker må ha med obligatorisk utstyr, listet opp her. Sekk med utstyr skal bæres av deltaker gjennom hele løypa fra start til mål. Hvis deltaker ønsker å bruke staver må disse bringes med hele løypa fra start til mål.

 

Deltakelse i Troll- og Tusse-løypa er basert på selv-support, dvs. at deltaker selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Bruk av medhjelper til å lange mat, drikke og utstyr er ikke tillatt. Vann kan normalt sett etterfylles i bekkene.

 

Ved brutt løp må deltaker melde fra til arrangør umiddelbart. Unntak: Hvis deltaker bryter Troll-løypa, men fullfører Tusse-løypa, er det tilstrekkelig å si fra ved målgang.

 

Deltaker må vise spesielle hensyn i møte med villrein.

 

Ved vanskelige værforhold kan arrangør bestemme at løpet skal følge en reserve-trase.

 

En deltaker som bryter Troll-løypa men likevel fullfører Tusse-løypa vil få godkjent sitt løp, men plasseres på resultatlista etter alle deltakere som var påmeldt i Tusse-løypa på ordinær måte. Det gis anledning til å konvertere en påmelding fra Troll-løypa til Tusse-løypa, men arrangør må få beskjed om dette senest en time før start. Det gis ikke kompensasjon av startavgift ved slik konvertering.

 

Copyright © All Rights Reserved