Innbydelse

Innbydelse

Oppdatert 16.07.2017, 23:00

Ultraløpet Blefjells Beste arrangeres lørdag 22. juli 2017.

 

Løpet har start og mål fra den private hytta Bestebu, som ligger ved Klengstøl langs Store-Bleveien (se veibeskrivelse).

 

Vi tilbyr tre forskjellige løyper:

 

  • Troll-løypa: 57 km, 2000 m stigning.
  • Tusseløypa: 21 km, 750 m stigning.
  • Småtroll-løypa: 6 km, 110 m stigning.

 

De to lengste løypene går vesentlig på sti og i fjellterreng. Ca. halvparten av Småtroll-løypa går på grusvei. Se også detaljert løypebeskrivelse.

 

Mer enn 1/3 av Troll-løypa går på permanent T-merket sti, Nordmannsslepa, på langs av hele Store-Ble massivet. Det henges ut merkebånd alle steder der det ikke er en opplagt trase. Der løypa følger T-merket sti vil det bare unntaksvis være merkebånd.

 

Normalt skal det være uproblematisk å følge merkingen, men som en ekstra sikkerhet må deltakerne ha med kart og kompass. Det tillates at kart og kompass er i "digital" form, f. eks. som en GPS-enhet, og GPS-spor kan lastes ned her. Hvis du foretrekker papirkart: Du kan enten ta med eget kart over Blefjell, eller laste ned (og selv skrive ut) kart med inntegnet løype og høydeprofil.

Start:

Troll- og Tusseløypa har start kl 08:00.

Småtroll-løypa har fri starttid i tidsrommet 08:00-12:00.

 

Maksimaltid: 15 timer

 

Startavgift:

Til og med 10.06.2017: Troll-løypa 450 kr, Tusseløypa 300 kr, Småtroll-løypa 100 kr.

Fra og med 11.06.2017: Troll-løypa 600 kr, Tusseløypa 450 kr, Småtroll-løypa 100 kr.

 

Påmelding: Åpner 1. november 2016. Det er begrensning på antall deltakere i de to lengste løypene. Man registrerer en deltaker ved å sende inn påmeldingsskjemaet på hjemmesiden. Fristen for nett-påmelding er utvidet til mandag 17. juli 2017 (opprinnelig 9. juli 2017). Etter denne dato må arrangør kontaktes pr telefon eller e-post, se kontaktinfo. Påmelding er gyldig når startkontingent er betalt. Ved påmelding krysses det av for at man har lest og godtar løpets betingelser. Deltakere under 18 år må meldes på av en foresatt.

 

Deltakerbegrensning: Maksimalt antall deltakere er 75 i Troll-løypa og 75 i Tusse-løypa.

 

Obligatorisk utstyr: Se liste her.

 

Sikkerhet og opptreden: Alle er ansvarlige for egen sikkerhet. Det en selvfølge å hjelpe en deltaker som skulle komme i en nødsituasjon. Vi etterlater oss ikke noe søppel av noe slag langs løypa. Løperne må ta spesielle hensyn i møte med villrein.

 

Selv-support: Løpet er basert på at man selv bærer med seg alt man trenger av mat, drikke og utstyr. Normalt sett er det lett å finne rent vann i fjellet.

 

Startnummer-utdeling: Lampeland hotell fredag 21. juli kl 16-21. Alternativt på Bestebu lørdag 22. juli kl 0630-0715. Det vil lette avviklingen av arrangementet hvis flest mulig henter sitt startnummer på Lampeland hotell.

 

Premiering: Det er premie til de 3 beste damene og herrene i hver løype, samt deltakermedalje til alle fullførende.

 

Premieutdeling: Tusse-løypa og Småtroll-løypa kl 14:00; Troll-løypa kl 18:00.

 

Dusj: Vi kan dessverre ikke tilby dusj til løperne. Det er et badevann ca. 2 km fra samlingsplass.

 

Overnatting: Vi kan tilby rabattert overnatting på Lampeland hotell. Ellers er det mulig å telte i området.

Copyright © All Rights Reserved