Villrein

 

Blefjells Beste

Villrein

VILLREINEN ER SÅRBAR OG TRENGER RO!

 

Det er en villreinstamme på Blefjell som teller ca 150 dyr. Følgende forholdsregler gjelder om du skulle støte på reinsdyr under løpet:

 

  • Kalvene fødes i mai, og reinen trenger ro i perioden fra 1. mai til 10. juni. Kalvene er fortsatt små og sårbare i midten av juli.
  • Reinen blir redd folk på ca. 1 km avstand.
  • Løping krever energi, og tid til beiting går tapt.

 

Derfor:

  • Følg merket rute/løype.
  • Stopp dersom du oppdager en reinsflokk eller enkeltdyr. La dyra passere i eget tempo.
  • Hold avstand. Bruk zoomlinse på kamera i stedet for å gå nærmere.
  • Forhold deg rolig, unngå brå bevegelser/høye lyder, trekk deg gjerne litt unna. Om nødvendig må løypa forlates for å ikke forstyrre dyra.

Copyright © All Rights Reserved