Villrein

Villrein

VILLREINEN ER SÅRBAR OG TRENGER RO!

 

Det er en villreinstamme på Blefjell som teller ca 150 dyr. Følgende forholdsregler gjelder om du skulle støte på reinsdyr under løpet:

 

  • Kalvene fødes i mai, og reinen trenger ro i perioden fra 1. mai til 10. juni. Kalvene er fortsatt små og sårbare i midten av juli.
  • Reinen blir redd folk på ca. 1 km avstand.
  • Løping krever energi, og tid til beiting går tapt.

 

Derfor:

  • Følg merket rute/løype.
  • Stopp dersom du oppdager en reinsflokk eller enkeltdyr. La dyra passere i eget tempo.
  • Hold avstand. Bruk zoomlinse på kamera i stedet for å gå nærmere.
  • Forhold deg rolig, unngå brå bevegelser/høye lyder, trekk deg gjerne litt unna. Om nødvendig må løypa forlates for å ikke forstyrre dyra.

Copyright © All Rights Reserved