Innbydelse

Neste utgave av ultraløpet Blefjells Beste arrangeres lørdag 18. juli 2020.

Påmeldingen åpner 1. november 2019.

Informasjonen nedenfor gjelder løpet i 2019.


Løpet har start og mål fra den private hytta Bestebu, som ligger ved Klengstøl langs Store-Bleveien (se veibeskrivelse).


Vi tilbyr følgende løyper:


 • Troll-løypa 57 km, 2000 m stigning.
 • Tusse-løypa 21 km, 750 m stigning.
 • Småtusse-løypa 10 km, 340 m stigning.
 • Småtroll-løypa 6 km, 110 m stigning.


Løypene går vesentlig på sti og i fjellterreng. De siste 2-3 kilometerne går på grusvei.


For kart og GPS-spor, se løyper.

Merking

Løypene er godt merket. Mer enn 1/3 av 57 km går på permanent T-merket sti, Nordmannsslepa, på langs av Store-Ble massivet. Der det ikke er T-merking vil det bli hengt ut røde/hvite merkebånd.


Start

 • 57 km 08:00
 • 21 km 10:00
 • 10 km 10:00
 • Småtroll-løypa 6 km har fri starttid 10:00-12:00


Maksimaltid

14 timer på 57 km.


Deltakeravgift

Til og med 01.05.2019:

 • 57 km 600 kr
 • 21 km 450 kr
 • 10 km  300 kr
 • Småtroll-løypa 6 km 100 kr


Fra og med 02.05.2019:

 • 57 km 750 kr
 • 21 km 600 kr
 • 10 km 450 kr
 • Småtroll-løypa 6 km 100 kr

Påmelding

Påmelding er åpen fra  1. oktober 2018.


Fristen for nett-påmelding er mandag 8. juli 2019. Etter denne dato må arrangør kontaktes pr telefon eller e-post, se kontaktinfo.


Påmelding er bindende og er bare gyldig når deltakeravgift er betalt. Ved påmelding krysses det av for at man har lest og godtar løpets regler og betingelser. Deltakere under 18 år må meldes på av en foresatt.


Deltakerbegrensning

 • 57 km: 100 deltakere
 • 21 km: 75 deltakere
 • 10 km: 75 deltakere


Obligatorisk utstyr

Se liste her.


Sikkerhet og opptreden

Alle er ansvarlige for egen sikkerhet. Det en selvfølge å hjelpe en deltaker som skulle komme i en nødsituasjon. Vi etterlater oss ikke noe søppel av noe slag langs løypa. Løperne må ta spesielle hensyn i møte med villrein.


Selv-support

Løpet er basert på at man selv bærer med seg alt man trenger av mat, drikke og utstyr. Det er ikke mat/drikke-stasjoner underveis. Normalt sett er det lett å finne rent vann i fjellet.


Utdeling av startnummer og trackere

Solum gård, fredag:

17:00-19:00 (bare startnummer)


Bestebu, lørdag:

57 km                06:30 - 07:15

21 og 10 km       08:15 - 09:15


Det vil lette avviklingen av arrangementet hvis flest mulig henter sitt startnummer fredag kveld.


Premiering

Det er premie til de 3 beste damene og herrene i hver løype, samt deltakermedalje til alle fullførende.


Premieutdeling

 • 57 km 17:00
 • 21 km 14:30
 • 10 km 13:30
 • Småtroll-løypa 6 km 13:30


Overnatting

Vi har gode tilbud på overnatting på Solum gård og Lampeland hotell.

Logo Friluftsbua AS
Liten annonse FJB Byggtorget

Copyright @ All Rights Reserved