Brørsteinan
Regler og betingelser

REGLER OG BETINGELSER

Oppdatert 22.10.2020


Disse regler og betingelser gjelder for deltakelse i arrangementet Blefjells Beste. Løpets nettsted er blefjellsbeste.com.Deltakelse


Man deltar i arrangementet på eget ansvar og egen risiko. Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for utgifter som måtte oppstå hvis en deltaker utsettes for skade, sykdom eller andre forhold i forbindelse med arrangementet.


Deltakeren plikter å sette seg inn i all skriftlig informasjon gitt av arrangøren.


Deltakeren plikter å rette seg etter beskjeder gitt av arrangøren.


Dersom en annen deltaker kommer i en nødssituasjon plikter deltaker å hjelpe til etter beste evne og å melde fra til arrangøren.


Deltakeren plikter å følge den angitte løpstraseen.


Deltakeren må ikke etterlate søppel av noe slag langs løypa.


Påmeldingen er bindende. Det refunderes ikke startavgift til en påmeldt deltaker som er forhindret fra å delta.


Det er anledning til å konvertere en påmelding til kortere eller lengre distanse, gitt at det er ledig plass. Slik konvertering kan senest foretas innen tidsfristen for etteranmelding. Ved konvertering til kortere distanse gis det ikke kompensasjon av deltakeravgift. Ved konvertering til lengre distanse kreves et mellomlegg tilsvarende differansen mellom ny og allerede innbetalt deltakeravgift.


Deltakeren kan underveis velge å konvertere til en kortere distanse. Deltakeren får da godkjent løp, men plasseres i resultatlista bak alle som er påmeldt på ordinær måte.


Ved avlysning av arrangementet refunderes 50% av startavgiften.


Aldersgrensene for å delta på 57, 21 og 10 km er henholdsvis 18, 15 og 11 år. På 21 km kan barn over 11 år delta i følge med en voksen deltaker. Alder regnes pr. 01.01 i samme år som arrangementet.


 

Spesifikke regler og betingelser for  57 km og 21 km


Deltakeren må lagre arrangørens telefonnummer på mobiltelefonen som bringes med under løpet. Telefonen skal være påslått under hele løpet.


Deltakeren må ha med obligatorisk utstyr i henhold til en detaljert liste, som bekjentgjøres på nettstedet.


Sekk med obligatorisk utstyr skal bæres av deltaker gjennom hele løypa fra start til mål.


Hvis deltaker velger å bruke staver, skal disse bringes med i hele løypa fra start til mål.


Løpet er basert på prinsippet om selv-support, dvs. at deltakeren selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Bruk av medhjelper for å få overlevert mat, drikke og utstyr er ikke tillatt.


Å lage eller bruke depoter langs løypa er ikke tillatt.


”Pacing” (å løpe sammen med noen som ikke deltar i konkurransen) er ikke tillatt.


I møte med villrein må deltakeren må vise spesielle hensyn, som beskrevet på nettstedet.


Ved vanskelige værforhold kan arrangøren bestemme at løpet skal følge en reserve-trase.


Ved brutt løp må deltakeren melde fra til arrangøren umiddelbart.Publisering


Deltakerens navn, klubbtilhørighet, nasjonalitet, og fødselsår kan publiseres i resultatlister og deltakerlister.


Det kan bli tatt bilder av deltakeren under løpet. Disse bildene kan legges ut på nettstedet og på sosiale medier.Endringer


Våre regler og betingelser kan endres ved behov.


Endringer og klargjøringer vil bli kommunisert på nettstedet og trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut.