Brørsteinan
Løyper

Blefjells Beste har fire forskjellige løyper, som spenner fra den krevende Troll-løypa (57 km) til lavterskel-tilbudet Småtroll-løypa (5 km).


    Merk: Utskriftsversjonene av kartene fra 2018 inneholder ikke en løypeforlengelse på 400m i starten (ny vei).